Cursos de Massatge Infantil i Desenvolupament Motor

El curs de Massatge Infantil i Desenvolupament Motor per a pares i mares amb nadons de 2 a 12 mesos, s’estructura en 5 sessions de 75 minuts, realitzades durant 5 setmanes consecutives (1 sessió a la setmana).

Les sessions són principalment de caràcter pràctic durant les quals s’ensenya la seqüència de moviments a realitzar en les diferents parts del cos del nadó. Cada sessió conté una petita part teòrica que acompanya i complementa la pràctica del massatge en la que es parla sobre la importància del tacte com a element nutritiu, l’enfortiment del vincle mare/pare-nadó, possibles respostes del nadó enfront el massatge, etc. Aquesta part es pot personalitzar al grup, en funció dels seus interessos i/o necessitats.

Al llarg del curs també es dóna una visió general sobre com es dóna el procés de desenvolupament motor del nadó i què podem fer els adults per a facilitar-lo, sense intervenir-hi. És important deixar que cada nadó maduri al seu propi ritme, a través del moviment i mogut per la curiositat pel seu cos i per l’entorn, per tal que vagi assolint funcions cada vegada més complexes amb seguretat i confiança amb les pròpies capacitats, fet que li aportarà una alta autoestima. L’adult pot acompanyar el nadó en aquest procés amb una actitud amorosa, respectuosa i de confiança en les capacitats del nadó i oferint-li un entorn adequat en el qual l’infant pugui – lliurement – explorar amb plaer allò que és del seu interès.

A part dels beneficis ja esmentats que aporta la pràctica del massatge, el fet de conèixer com es dóna el procés de desenvolupament del nadó i com acompanyar-lo favorablement aportarà més eines als pares i els permetrà gaudir encara més de l’observació de l’evolució del seu fill/a. El “Curs de Massatge Infantil i Desenvolupament Motor” és també una oportunitat pels pares de compartir les seves experiències, dubtes i inquietuds amb altres pares que viuen una situació semblant, en un ambient de suport i contenció.

ESTRUCTURA DE LES SESSIONS

 1. Benvinguda
 2. Relaxació de l’Adult: A través de la respiració i moviments suaus, obrirem un espai per tal que l’adult prengui consciència d’ell mateix (a nivell corporal i emocional) i es relaxi, necessari per poder oferir un massatge i un acompanyament efectiu al nadó.
 3. Rutina del Massatge: en cada sessió farem el massatge en una part nova del cos del nadó i revisarem el massatge en les parts que hàgim fet en les sessions anteriors.
 4. Desenvolupament motor i com acompanyar. S’explicarà el procés de desenvolupament motor que experimenta el nadó durant el seu primer any de vida, i es donaran algunes eines als pares per acompanyar i facilitar aquest procés.part teòrica on s’explicarà com es dóna el procés de desenvolupament del nadó.
 5. Comiat: A manera de tancament es poden realitzar diferents activitats segons els temes tractats i interessos dels alumnes: obrir un petit debat sobre una temàtica proposada pels alumnes, temps de joc lliure amb els nadons, etc.

CONTINGUT DE LES SESSIONS

El contingut de cada sessió es pot acabar variant en el cas que els alumnes mostrin un interès a tractar en especial (massatge amb nadons prematurs, massatge amb nadons amb necessitats especials, etc.)

1a Sessió

 • Introducció al Massatge: Origen i Història del Massatge que proposa IAIM (Associació Internacional de Massatge Infantil)
 • Condicions per la realització del Massatge: Espai / Olis / Posicions / Relaxació Adult / Estats de comportament del nadó i la importància de respectar els senyals del nadó
 • Rutina del Massatge: Cames i Peus

2a Sessió

 • Rutina del Massatge: • Abdomen
 • Massatge per còlics, gasos i estrenyiment
 • Tècniques alternatives al massatge per a la relaxació del nadó
 • Revisió del massatge a les parts realitzades en les sessions anteriors
 • Desenvolupament motor en l’edat de 0 a 3 mesos:
 • La importància del tacte i el vincle afectiu
 • “Handling”: sostenir i canviar de posició el nadó afavorint el seu desenvolupament motor

3a Sessió

 • Rutina del Massatge: Pit i Braços
 • Revisió del massatge a les parts realitzades en les sessions anteriors
 • Desenvolupament motor en l’edat de 3 a 6 mesos (descobriment del propi cos): El moviment i com acompanyar i facilitar les experiències de moviment del nadó

4a Sessió

 • Rutina del Massatge: Esquena i Cara
 • Revisió del massatge a les parts realitzades en les sessions anteriors.
 • Desenvolupament motor en l’edat de 6 a 12 mesos (descobriment de l’entorn): Locomoció i com acompanyar i facilitar les experiències de locomoció del nadó

5a Sessió

 • Rutina del Massatge: Estiraments suaus
 • Revisió del massatge a les parts realitzades en les sessions anteriors. •
 • Desenvolupament motor a partir dels 12 mesos: vers l’autonomia •
 • Adaptació del Massatge a diferents edats
 • Visió concloent dels beneficis del massatge

Per a informació sobre dates dels cursos i llocs on s’imparteixen poseu-vos en contacte amb la Raquel a través del correu electrònic info@assaigenmoviment.com o telèfon 646 47 82 38 (whatsapp).

error: Content is protected !!