Per a nadons i infants

Moshe Feldenkrais desenvolupà la seva revolucionària manera d’utilitzar el moviment per millorar el funcionament global de la persona a partir de l’observació del procés d’aprenentatge que segueix l’infant en els seus primers anys de vida, durant els quals es desenvolupa a tots nivells: motriu, afectiu i cognitiu. A través del moviment, al seu propi ritme i amb plaer, el nadó explora i descobreix el seu cos i les possibilitats de moviment que li ofereix, aprenent – gradualment i fruit de la pròpia experiència – a utilitzar el seu cos per moure’s vers allò que l’encurioseix i desitja: aprèn a rodar d’un costat a l’altre, girar-se boca terrosa, arrossegar-se, gatejar, asseure’s, posar-se dret, caminar, córrer, saltar, etc. L’infant repeteix una i una altra vegada el mateix moviment, explorant amb petites variacions, fins a convertir-se en un moviment fàcil de fer que no requereix esforç ni preparació, i esdevenint la base per seguir evolucionant vers l’adquisició de funcions cada vegada més complexes.

El procés de desenvolupament motor no és uniforme, continu ni idèntic per tots els infants. L’ordre i el ritme de desenvolupament són únics per a cada infant. El què existeix avui són les bases del què serà demà. L’infant es desenvolupa confiant en les seves habilitats, i així construeix les seves capacitats futures. L’interès està a observar les habilitats de l’infant i explorar què podria facilitar-li aquestes habilitats. Quan ens centrem en allò que un nadó és capaç de fer, respon col·laborant, cosa que li permet augmentar les seves capacitats.

L’infant es descobreix a ell mateix i el seu entorn mitjançant el moviment i el tacte, i conduït per la seva curiositat. I per aquest motiu, per acompanyar i facilitar el desenvolupament de l’infant s’utilitza:

El moviment, com a sistema més accessible per provocar canvis. Hi ha quatre sistemes involucrats en la funció de la ment: moviment, sensació, pensament i sentiment. L’observació de com funcionen cadascun d’aquests sistemes els primers anys de vida proporciona una visió global del funcionament del cervell a mesura que s’està formant. Un canvi en qualsevol d’aquests sistemes provoca un canvi en els altres tres.

El tacte com a llenguatge: el tacte serveix com a agent per aclarir la imatge corporal de l’infant i actua com a eina d’atenció, consciència i canvi. Obre i desenvolupa canals de comunicació. Les tècniques de tacte estimulen el sistema propioceptiu i faciliten la regulació tonomuscular, el sistema autònom i el sistema emocional.

El joc és la base de l’aprenentatge i el desenvolupament: el joc és en si mateix una eina i un objectiu. A través del joc l’infant es descobreix a ell mateix i el món que l’envolta, explora amb la seva creativitat i la seva habilitat per experimentar plaer.

Apropiat per a:

  • nadons i infants: per acompanyar i facilitar el seu desenvolupament motor-afectiu cognitiu.
  • nadons i infants prematurs.
  • nadons i infants amb desordres neurològics o genètics.

Una part integral del treball amb l’infant està dedicada a afavorir la connexió entre els pares i l’infant i la seva exploració de com tocar a l’infant, jugar amb ell i crear un entorn adequat que faciliti el seu desenvolupament. El progenitor aprèn a observar les habilitats del nadó amb confiança, respecte i tolerància. Aquesta mirada de confiança i empatia en els ulls dels pares inspiren el sentiment de confiança de nadó i promou el seu desenvolupament. Els pares adquireixen estratègies de resposta, comportament i intervencions més enllà de les que ja posseeixen.

Les sessions es realitzen a nivell particular amb el nadó acompanyat d’un o els dos progenitors.

A hores convingudes.

Per a més informació o concertar visita: Raquel – 646 478 238 – raqueljufre@gmail.com

error: Content is protected !!