La granota

Quin animal és? Una granota!

Busquem, entre els contes que tenim, granotes! Com són les granotes? Verdes! ulls saltons! de boca ampla! amb les cames espaterrades!

Com camina una granota? Saltant!!

I després de saltar i moure’ns com una granota, en Nil dibuixa …

error: Content is protected !!