Jocs i Moviment lliure, a casa!

Fa sol! Surto al balcó!

Torre de coixins!

Pinto amb els dits! I m’encanta la pintura de tub!

Pujo i baixo la rampa!

Motricitat fina, diferents formes i textures

Material per manipular, entre d’altres: pinça, pinces d’estendre roba, macarrons de diferents tamanys i textures, volanderes metàl.liques, botons, cotonets, rul.los, fil o cordill per enfilar, etc.

Construeixo… i destrueixo!!

Dibuixo un mural a la finestra

Fem una cabanya! on hi miro els contes

Decoro pastissos de plastilina!

Pinto un mural al balcó

Pinto la granota de fang
error: Content is protected !!