Per millorar el moviment, la postura i equilibri, pel dolor crònic.

“El propòsit del meu mètode és que el cos estigui organitzat per moure’s amb un mínim esforç i màxima eficàcia, no a través de la força muscular, sinó d’un major coneixement del seu funcionament”,  Moshe Feldenkrais

© International Feldenkrais® Federation Archive, Robert Golden

La pràctica regular del Mètode Feldenkrais millora la manera com ens movem en fer les accions quotidianes, la postura, l’equilibri, la coordinació i el dolor crònic.

Aprenem a moure’ns els primers anys de la nostra vida: girar-nos, arrastrar-nos, gatejar, asseure’ns, manipular objectes, caminar, córrer, saltar, etc., i – en funció de com es dóna aquest aprenentatge – adquirim uns patrons de moviment determinats. Al llarg de la nostra vida, allò que fem i la manera com ho fem redibuixen els nostres patrons de moviment.

Molts dolors articulars i musculars apareixen fruit d’hàbits posturals i de moviment poc saludables que hem anat adquirint al llarg de la vida i que hem seguit perpetuant en el temps fent cada vegada un ús més limitat i reduït de nosaltres mateixos: hàbits que s’instauren com a conseqüència de la pràctica regular d’un esport que requereix moviments repetitius o d’una professió que demana mantenir una postura fixa durant moltes hores, o bé fruit d’una antiga lesió, a causa d’un estat d’ànim no òptim que es prolonga en el temps i pertorba la nostra respiració natural, etc.

Els hàbits són necessaris per facilitar-nos la realització de les activitats quotidianes però és necessari prendre consciència dels hàbits que adquirim, revisar-los i, si creiem que ja no ens són beneficiosos, canviar-los per uns altres més efectius que millorin el nostre benestar.

El Mètode Feldenkrais és un mètode d’aprenentatge en el qual, a través de l’atenció i exploració del moviment, l’alumne pren consciència del seu cos i de la manera com es mou, detectant patrons de moviments nocius que dificulten o limiten el moviment i experimentant altres possibilitats de moviment més eficients, funcionals i saludables.

El seu creador, Moshe Feldenkrais (1904 – 1984) va crear aquest mètode observant com es dóna el procés d’aprenentatge en el nadó durant els seus primers anys de vida en el qual – a través del moviment – es desenvolupa globalment a nivell motriu, afectiu i cognitiu. El moviment és indissociable a les nostres emocions, sensacions i pensaments, i les classes del Mètode Feldenkrais són una oportunitat perquè l’alumne identifiqui no només els seus patrons de moviment, sinó també els seus patrons de percepció, sentiment/emoció i pensament lligats al moviment. Millorant el moviment, millora la globalitat de la persona

error: Content is protected !!