Per a la Neurorehabilitació

La neuroplasticitat és la capacitat que té el cervell d’aprendre, de canviar-se a si mateix i de reorganitzar-se. La capacitat de supervivència del cervell és molt gran i, davant la necessitat, ell mateix es reorganitza i busca les vies per tal que l’organisme funcioni de la manera més digne que és capaç. Qualsevol persona que hagi patit un dany cerebral producte d’un ictus, esclerosis múltiple, Parkinson o paràlisis cerebral poden beneficiar-se de la plasticitat del seu cervell; és a dir, poden neurorehabilitar-se.

Foto: © International Feldenkrais® Federation Archive, Robert Golden.

El Mètode Feldenkrais és un mètode de reeducació neuromotora que – a través de l’atenció i exploració del moviment- estimula la capacitat d’aprenentatge innata del sistema nerviós. En les classes del mètode Feldenkrais, l’alumne pren consciència del seu cos i de la manera com es mou, detectant patrons de moviments nocius que dificulten o limiten el moviment i experimentant altres possibilitats de moviment més eficients, funcionals i saludables.
Treballant amb l’alumne que ha sofert una lesió cerebral i que demostra una mobilitat molt reduïda, el professor, en primer lloc, intenta detectar el moviment que és possible i, a partir d’aquest, comença a explorar altres possibilitats de moviment incorporant més parts i aspectes en l’acció. D’aquesta manera s’inicia un procés de reeducació neuromotora en el que es creen noves connexions neuronals que poden facilitar la mobilitat i beneficiar la realització de la funció afectada: es tracta d’aprendre a fer el mateix però d’una altra manera.

El seu creador, Moshe Feldenkrais (1904 – 1984) va crear aquest mètode observant com es dóna el procés d’aprenentatge en el nadó durant els seus primers anys de vida en el qual – a través del moviment i l’exploració del moviment- es desenvolupa globalment a nivell motriu, afectiu i cognitiu. Explorant, a través d’un procés ric d’assaig-error-assaig-encert, el cervell fa una discriminació d’allò que és millor i d’allò que no li serveix, descartant la informació que no és útil i integrant la que sí funciona, creant noves connexions neuronals que permeten realitzar funcions cada vegada més complexes.

Per a més informació contacta amb : Raquel Jufré – 646478238 – info@assaigenmoviment.com

error: Content is protected !!