Per a una educació conscient: mares, pares i educadors

La maternitat/paternitat és un gran esdeveniment que aporta molta felicitat i orgull i, al mateix temps, pot esdevenir estressant i esgotadora. Immersos en les situacions quotidianes, mares i pares sovint acabem fent les coses de manera inconscient i automàtica, amb presses i/o poc presents en allò que estem fent.
Per oferir una educació conscient, respectuosa i de qualitat als nostres fills, primer és necessari que mares i pares prenem consciència de nosaltres mateixos: del nostre cos, de les nostres emocions, sentiments i pensaments. Des d’aquesta consciència i des del nostre autoconeixement, estarem presents i disponibles per observar, escoltar, conèixer, comprendre, respectar i acompanyar els nostres fills en el seu procés de creixement. Com a pares, no podem oferir una atenció de qualitat si no atenem primer a nosaltres mateixos.

Fotos 1: Classe en grup (ATM) / Foto 2: Classe individual (IF) © International Feldenkrais® Federation Archive, Robert Golden.

EN QUÈ CONSISTEIXEN AQUESTES CLASSES?
Aquestes classes volen oferir un espai a les mares i pares on prendre consciència del seu cos, respirar, connectar-se amb si mateix, descansar i relaxar-se, en definitiva, un parèntesi regenerador en el seu dia a dia tant demandant. Existeixen dues modalitats:
• Les classes en grup (anomenades d’Autoconsciència a través del Moviment) consisteixen a realitzar unes seqüències de moviment guiades verbalment pel professor.
• Les classes individuals (anomenades d’Integració Funcional) en les que professor guia els moviments de l’alumne amb les seves mans.
En ambdues modalitats, l’alumne aprèn a detectar esforços innecessaris, tensions i hàbits adquirits que dificulten la fluïdesa del moviment i descobreix per ell mateix com moure’s d’una manera més fàcil, agradable i funcional. El moviment és indissociable a les nostres emocions, sensacions i pensaments, i aquestes classes són una oportunitat per identificar no només els nostres patrons de moviment, sinó també els patrons de percepció, sentiment/emoció i pensament lligats al moviment. Millorant el moviment, millora la globalitat de la persona.

BENEFICIS
• Trobar un espai-temps per connectar amb si mateix, relaxar-se i revitalitzar-se.
• Prendre consciència del cos i observar allò que el moviment et comunica.
• Aprendre a estar presents al moment present: fer allò que fas de manera conscient.
• Millora la postura i facilita la realització de les accions que esdevenen quotidianes en la maternitat/paternitat: sostenir l’infant en braços, ajupir-se i aixecar-se, seure confortablement a terra, etc.
• Adquirir recursos per prevenir i reduir dolors musculars i articulars.
• Conèixer i experimentar en la pròpia pell el procés d’aprenentatge orgànic, fruit de la pròpia sensació i experiència, que prioritza la qualitat del procés versus l’objectiu i el plaer de l’exploració versus l’esforç i l’exigència.
• En les classes en grup, l’oportunitat per compartir experiències, dubtes i inquietuds amb altres mares i pares que viuen una situació semblant, en un ambient de suport i contenció.

Informació i Reserves: Raquel Jufré – info@assaigenmoviment.com – 646 478 238

error: Content is protected !!