Explorant la transició fins a posar-se de peu.

A vegades s’entén la posició de peu dret com l’objectiu o la culminació del procés de desenvolupament de l’infant. Però l’important en aquesta fase no és l'”estar a peu dret” pròpiament, sinó l’habilitat de posar-se a peu dret, mantenir aquesta posició per un període de temps, i poder tornar al terra de manera controlada. L’infant que té aquesta capacitat és lliure a nivell motor, es sent confiat i està disponible per explorar el seu entorn i jugar-hi.

De la posició de 4 grapes a la posició asseguda amb les cames a un costat:
En la posició a quatre grapes l’infant explora amb l’equilibri, perdent-lo i recuperant-lo; fet que condueix a etapes més avançades de verticalitat en relació amb la gravetat. En gatejar aprèn a organitzar les articulacions òptimament, a coordinar la musculatura del tors amb la del pit i l’estómac, a aconseguir l’equilibri i a orientar-se en l’espai. Aquests són els elements que estableixen les bases per arribar a seure de manera autònoma, estar dret i caminar.
De la posició asseguda amb les cames a un costat a peu dret.
Hi ha moltes maneres possibles d’anar de seure a dempeus; aquí la pelvis realitza un moviment espiral en l’espai. La columna vertebral i el pit han d’estar mòbils i lliures per doblegar-se i torçar-se seguint el moviment de la pelvis. La pelvis condueix, i el cap segueix el recorregut darrere la columna vertebral.
Com refinar més i més aquesta coordinació entre tots aquests components?
Exploració a aixecar-se i seure de nou en un moviment espiral reversible.
Un moviment ben organitzat de la pelvis permet fer un moviment potent i ràpid, però molt lleuger.
error: Content is protected !!