Taller: “Transició de quatre grapes a seure”. Mètode Feldenkrais.

En aquest taller explorarem una seqüència de moviments que ens portarà de la posició de gatejar a la posició asseguda.

En aquesta etapa del desenvolupament motor, en la que el nadó arriba a seure per si mateix, no és tan important el fet de seure, sinó la llibertat de poder moure’s d’una posició a una altra (com arribar a la posició asseguda i com sortir-ne) per a interactuar amb el món que l’envolta tal com ell desitja.

En la posició asseguda el nadó està més disponible per la interacció amb els altres i li permet desenvolupar la seva habilitat per imitar les expressions facials i corporals de les persones que l’envolten, construint les bases pel comportament social.

En la transició a asseure’s i en el fet de seure, s’hi veuen involucrats els següents elements:

  • habilitat per fer front a l’equilibri
  • la musculatura responsable de la flexió i extensió del tronc
  • el moviment lliure del cap
  • la rotació
  • l’estabilització de la cintura escapular
  • les mans, disponibles per donar suport i lliures per actuar
  • la llibertat en l’articulació dels malucs
  • la pelvis i les cames, que serveixen com a suport base
  • l’organització motora de les parts del cos

Aquest taller és una oportunitat per explorar i millorar la manera com organitzem tots aquests elements en moure’ns.

Taller del Mètode Feldenkrais: “Transició de quatre grapes a seure”

Dissabte 22 de maig, de 9:15 a 11:15h

Preu: 20€

Lloc: Osona Ioga, Ronda Camprodon 25, 1er 1era. Vic.

Per a més informació sobre el taller i reserva de plaça: 646 478 238 (Raquel) – info@assaigenmoviment.com

error: Content is protected !!