2021: Aprendre a viure bé en unes altres circumstàncies.

Vivim una nova situació, provocada per la pandèmia; una situació que no hem escollit, que no és desitjada i sobre la qual no en tenim control. Les circumstàncies actuals minven la llibertat de moviment i de relació amb els altres; varien els nostres hàbits laborals, d’oci i de socialització. La incertesa, característica d’aquest temps, fa que canviï la nostra manera de projectar i pensar el futur; ens invita a viure de manera més present.

Hem hagut d’aprendre i seguim aprenent a conviure amb aquesta nova situació. Qualitats com la presència, la serenitat, la flexibilitat i l’optimisme ens ajuden a viure de manera més efectiva aquest procés d’adaptació i aprenentatge, mantenint la salut física i mental i, en definitiva, el nostre benestar general.

© Internacional FeldenkraisFederación ®. Producido por Marcela Bretschneider. Todos los derechos reservados.

Diferent, però amb certa similitud, és el llarg procés d’adaptació i aprenentatge que experimentem tots/es nosaltres en néixer. Del ventre de la mare – un medi aquós molt confortable on totes les nostres necessitats (aliment, temperatura, descans, moviment, tacte, etc.) són satisfetes de manera automàtica – som expulsats a un nou medi amb atmosfera, on hem de respirar per sobreviure, hem de succionar per alimentar-nos, hem d’aprendre a dormir i descansar, a moure’ns en relació amb la força de la gravetat, a trobar el contacte físic que ens nodreix i hem d’aprendre a comunicar a l’altre qualsevol malestar que sentim. En definitiva, hem d’adaptar-nos a les noves circumstàncies, adaptant les funcions corporals i habituant-nos a un nou entorn.

En aquest admirable i ric procés d’aprenentatge, el nadó adquireix consciència del seu propi cos i de si mateix; el coneixement de l’altre i del seu entorn. I en aquest conèixer, desenvolupa funcions, qualitats i habilitats que li permeten viure amb dignitat en el nou món:

 • Autonomia per moure’s i dirigir-se vers allò que atreu la seva curiositat.
 • L’habilitat de moure’s amb connexió i eficiència, involucrant tot el seu ser en l’acció, sense elements paràsits que limitin el moviment.
 • L’habilitat per trobar l’equilibri en qualsevol posició en relació amb la gravetat, i de recuperar-lo en cas de perdre’l o caure.
 • Flexibilitat en el moviment i enfront de la incertesa: el nadó explora amb el seu cos i el seu entorn sense saber on el portarà aquesta exploració. Atret per un joguet que té a l’abast, comença a explorar com arribar-hi i potser en aquesta exploració acaba rodant per primera vegada de boca terrosa a boca amunt.
 • L’optimisme que li dóna el resultat inesperat, que li aporta el descobriment d’una nova possibilitat (puc rodar!!!)
 • La confiança en les pròpies capacitats; seguretat en si mateix.
 • Aprèn a autoregular-se, enfront de la incomoditat que el nou entorn li proporciona en moments determinats i enfront de la frustració que sent quan no es pot moure vers allò que desitja.

Les classes del Mètode Feldenkrais estan basades en les seqüències de moviment que experimenta el nadó el seu primer any de vida. Integren moviment, pensament, percepció, emoció i consciència.

Experimentar de nou, com adults, aquest procés de desenvolupament pot ser de gran ajuda per a prendre consciència de nosaltres mateixos: la manera com ens movem, percebem, sentim, reaccionem, pensem i, en definitiva, actuem en el nostre entorn; i per a guanyar:

 • Equilibri i estabilitat, o l’habilitat de recuperar-los si els perdem.
 • Flexibilitat en el moviment i per adaptar-se a noves situacions.
 • Tolerància, enfront un mateix i els altres.
 • Optimisme.
 • Confiança en les pròpies capacitats; seguretat en si mateix.
 • Autoregulació, resiliència.

Aquest primer trimestre de l’any 2021, a través de les classes de Feldenkrais, experimentarem com a adults el procés de desenvolupament motor que realitza l’infant durant el seu primer any de vida. Aquestes exploracions són una oportunitat per reaprendre a adaptar-nos a noves circumstàncies i a actuar en el món amb el màxim potencial.

Proposem diversos formats per a fer aquestes exploracions:

Classes presencials regulars setmanals (es faran en línia via zoom si les restriccions del moment no permeten l’obertura dels centres esportius):

 • dilluns 11:15 – 12:30 h
 • divendres 16:30 – 17:45 h

Classes en línia (zoom) regulars setmanals:

 • dimarts 15:15 – 16:30 h
 • divendres 10:30 – 11:45 h

Tallers relacionats amb el tema de desenvolupament motor:

 • Dissabte 16 de gener de 9:15 – 11:15 h, Rodar de boca amunt a boca avall i viceversa.
 • Dissabte 20 de febrer de 9:15 – 11:15 h, (per definir)
 • Dissabte 27 de març de 9:15 – 11:15 h, (per definir)

Per a més informació: info@assaigenmoviment.com – T. 646 478 238

error: Content is protected !!