En transició

En moltes classes del Mètode Feldenkrais® s’explora la manera de moure’s d’una posició a una altra: de la posició estirada boca amunt a la posició estirada boca terrosa, d’aquesta a la posició de quatre grapes, etc. I viceversa, revertint el moviment.

Es comença en una posició, i s’explora com organitzar totes les parts del cos i la respiració de manera eficient per arribar una altra posició desitjada. A vegades s’hi arriba i d’altres no; el què importa és sempre el procés de transició – la manera “com” ens movem vers l’altra posició – versus l’objectiu.

La coordinació, l’equilibri, l’orientació i la flexibilitat són trets intrínsecs en qualsevol moviment de transició, i la qualitat d’aquest procés dependrà de la manera com s’organitzen aquests elements.

En transició, d’una posició a una altra.

En iniciar un moviment de transició ens orientem amb relació a una intenció. Es pot donar per voluntat pròpia (p. ex. El desig d’agafar un objecte) o bé a causa d’una circumstància o estímul extern (p. ex. La reacció a un so que ens espanta); probablement això pot influir en la manera com es dóna el procés, amb més facilitat i alegria o amb més tensió.

És necessari que – en el moment oportú- totes les parts del cos es coordinin de manera òptima entre elles i amb relació a l’entorn. D’aquesta manera és possible mantenir l’equilibri en l’espai-temps de desplaçament d’una posició, més o menys estable, a una altra.

És necessària la consciència i la flexibilitat, que ens permet escoltar, percebre i adaptar-nos a allò que va succeint i arribar a llocs sorprenents i inesperats que no coincideixen exactament amb la nostra intenció.

Taller “En transició” del Mètode Feldenkrais®

Divendres 18 de febrer, de 18:00h a 20:00h

Blank2, C. Miramarges 6, Vic. – hola@blank.cat – T1 938 895 633 | T2 654 955 536

Reserva plaça i demana informació sobre el taller a la Raquel (646 478 238 – info@assaigenmoviment.com) o a Blank2

error: Content is protected !!